LISSE – Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) vierde op 13 oktober het 20-jarig bestaan. Het CHG greep het jubileum aan om de gemeenten op te roepen tot meer samenwerking bij het beschermen van het unieke landschap en erfgoed van de regio.

Het jubileum van het CHG werd op 13 oktober jl. gevierd in Museum De Zwarte Tulp in Lisse. Daar waren niet alleen allerlei organisaties op het gebied van erfgoed en landschap aanwezig, maar ook vertegenwoordigers van de gemeenten en archieven kwamen het jubilerende genootschap feliciteren. Dames van de klederdrachtgroep Oud Noordwijk verzorgden de ontvangst met een feestelijk drankje.

Bescherming cultuurlandschap

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek is in 1997 opgericht als regionaal platform voor alle historische verenigingen, musea, kastelen en buitenplaatsen in de Duin- en Bollenstreek. Doel van het CHG is bescherming van het cultuurhistorisch waardevolle en wereldwijd unieke cultuurlandschap in de Duin- en Bollenstreek.

Baanbrekend werk

Oud-voorzitter en oprichter Joop Zwetsloot blikte terug op de beginjaren van het genootschap. Hij eerde streekhistoricus Fons Hulkenberg, die als eerste baanbrekend werk verrichtte voor de geschiedschrijving in de Bollenstreek en de restauratie van Dever. Hij prees ook Jan Beenakker, die als eerste opkwam voor het cultuurlandschap. Samen met hem richtte Zwetsloot in 1997 het CHG op, omdat er na het sluiten van het Pact van Teylingen behoefte was aan een overkoepelende cultuurhistorische organisatie.

‘Ga ermee door’

Burgemeester Lies Spruit van de gemeente Lisse prees het CHG namens de gemeenten in de regio voor alle inspanningen voor behoud en herbestemming van bollenerfgoed, de totstandkoming van de cultuurhistorische atlas van de Duin- en Bollenstreek en advisering over ruimtelijke ontwikkelingen. “U houdt ons scherp en dat doet ook wel eens au bij de gemeente, maar ga er vooral mee door. Het erfgoed verdient een plek in alle omgevingsvisies. Daar ligt een belangrijke toekomstige rol voor uw genootschap en de aangesloten organisaties.”

Verbindende rol

Daarna sprak CHG-voorzitter Alfred Pop, die aankondigde dat het CHG nog meer een verbindende rol wil gaan vervullen tussen de erfgoedorganisaties en de overheid. Hij riep de gemeenten op meer samen te werken op het gebied van landschap en erfgoed. “Het ontbreekt in de Duin- en Bollenstreek bovendien aan een professionele werkorganisatie, die projecten kan uitvoeren rond landschap en erfgoed. Vrijwilligersorganisaties hebben hiervoor niet de capaciteit.”

‘Koester het landschap’

Tot slot verscheen Jacoba van Beieren op het feest. De gravin die in de 15de eeuw op het slot Teylingen woonde, riep de huidige Bollenstreek-bewoners op goed te zorgen voor haar voormalig jachtgebied. “Koester het landschap en het waardevolle erfgoed, zodat de lijn van het verleden naar het heden zichtbaar blijft. Dan kunnen bewoners en bezoekers van de Duin- en Bollenstreek het gebied nog beter beleven.”

Schilderijen Anton Koster

Onder het genot van een drankje konden de genodigden de schilderijen van Anton Koster bekijken, die nog tot april in het museum te zien zijn. Deze schilderijen geven het unieke landschap van de Duin- en Bollenstreek uitstekend weer.

Informatie: CHG Duin- en Bollenstreek: www.chg-duinenbollenstreek.nl

Foto’s: Rob van Dijck/ CHG

 

 

 

Share This