Over Erfgoed Noordwijk

Noordwijk, rijk aan cultuur en geschiedenis

De website Erfgoed Noordwijk is een initiatief van het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk, een samenwerkingsverbond met Genootschap Oud Noordwijk, Vereniging De Oude Dorpskern, Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk, Stichting Veldzicht, Stichting Kurt Carlsen, Vereniging De Oude Dorpskern, Museum Engelandvaarders, NoVaTo en Oud De Zilck. Gezamenlijk streven we naar het bekendmaken van het erfgoed van Noordwijk aan een zo breed mogelijk publiek.

Genootschap Oud Noordwijk

Genootschap Oud Noordwijk is opgericht op 19 april 1962 met als doel het Noordwijks erfgoed te behouden. In juli 1963 kreeg de vereniging de beschikking over een ca 350 jaar oude binnenduinse hoeve, één van de laatste in Nederland, aan het Jan Kroonsplein 4 in Noordwijk aan Zee. Met hulp van vele verenigingsleden, vrijwilligers en giften van de Noordwijkse bevolking werd er een lokaal historisch museum in gevestigd. Lees meer…

Vereniging De Oude Dorpskern

In 1985 kwamen een aantal bewoners van de Voorstraat bijeen, verontrust als ze waren over de sloperswoede, die vooral in het westen van ons land losbarstte en die ook aan Noordwijk Binnen niet voorbij leek te gaan. Dàt en het feit dat de Voorstraat onleefbaar dreigde te worden door een veelheid aan geparkeerde auto’s, was aanleiding voor een aantal verontruste bewoners om de Vereniging De Oude Dorpskern op te richten. En met succes. Inmiddels heeft de oude kern van Noordwijk Binnen de status van Beschermd Dorpsgezicht, het Erfgoed blijft behouden. De auto’s staan fatsoenlijk geparkeerd en het straatbeeld met de oude lantaarns past mooi bij de oude panden. Lees meer…

 

Museum Engelandvaarders

Beleef mee hoe mannen en vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet Nederland ontsnapten en vanuit Engeland de strijd tegen nazi-Duitsland en Japan voortzetten. Honderden vertrokken in nauwelijks zeewaardige bootjes. Sommigen in een kano. Velen verdronken op zee of werden tijdens de voorbereiding gearresteerd, gevangen gezet of doodgeschoten.

Lees meer…

 

Atlantikwall Museum Noordwijk

Het Atlantikwall Museum Noordwijk is een bijzonder museum dat is ingericht in een reeks bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Middels een expositiebunker en een (na reservering te bezoeken) gangenstelsel kan men zich een beeld vormen over het leven in bunkers. Daarnaast komt men te weten op welke wijze de Europese kust door de Duitsers werd omgevormd tot een vesting. Lees meer…

 

Stichting Veldzicht

Stichting Veldzicht beheert het Streekmuseum Veldzicht. Dit bijzondere museum is gevestigd in boerderij Veldzicht aan de Herenweg 114 in Noordwijk-Binnen. Deze boerderij werd in 1864 gebouwd door Jacobus Hoogeveen, die op boerderij Bouwlust ertegenover geboren werd. Zijn nazaten hadden een gemengd bedrijf én een bloembollenbedrijf op Veldzicht. De familie Hoogeveen hield er koeien, varkens en kippen, maar teelde ook hyacinten en andere bloembollen. Lees meer…

 

 

Stichting Kurt Carlsen

Het doel van de Stichting Kurt Carlsen is het behoud van de voormalige motorstrandreddingboot Kurt Carlsen, als belangrijk stuk cultureel erfgoed van de vroegere vissersplaats en huidige badplaats Noordwijk.
  De boot, de lanceerwagen en de bijbehorende tractor zijn in de oude staat te hersteld en de boot wordt op de oorspronkelijke wijze gelanceerd. Noordwijk is alweer een attractie rijker.
 De stichting is nu bezig met de restauratie van de Wippertruck een bijbehorende vrachtwagen uit 1944. Lees meer…

 

Noordwijkerhout van Toen  (NoVaTo)

De stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) is ontstaan uit het museum Langeveld, in het dorp ook wel het Bavo Museum genoemd. Het museum, gelegen op het terrein van de toenmalige GGZ ‘Rivierduinen’, toonde de geschiedenis van de psychiatrie op Sint Bavo en Sancta Maria. Daarbij werd fotomateriaal van Noordwijkerhout verzameld. In 1999 werd het museum opgeheven. Een paar enthousiaste vrijwilligers bedacht de naam NoVaTo. Eens per maand organiseerde dit clubje een gezellige middag in ontmoetingscentrum Puyckendam. Deze middag werd uitgebreid met regelmatige kleine tentoonstellingen. En een kwartaalblad met abonnees. Op 4 april 2013 werd de stichting NoVaTo opgericht. Na eerst ruimte in een oud schoolgebouw in gebruik te hebben gehad, kreeg de stichting in april 2017 de sleutel van een pand aan de Zeestraat 3a. Dit pand is in gebruik als expositieruimte en archief. Lees meer..

 

 

Vuurtoren Noordwijk aan Zee

De Stichting Kurt Carlsen neemt ook de publieksopenstelling van de Vuurtoren van Noordwijk aan Zee  voor zijn rekening. De Sticting is al sinds 2013 bezig met de voobereidingen. Eindelijk is het zover en zal de Vuurtoren vanaf april 2020 op zondagen open zijn voor publiek van 11:00-16:00 uur. Lees meer…

 

Heeft u suggesties voor verbeteringen of aanvullingen van deze website? Neem dan contact met ons op. Uw bijdrage aan het erfgoed van Noordwijk stellen wij bijzonder op prijs.

Share This