zilverenvuurtoren

Eddy Jonker kreeg uit handen van burgemeester Rijpstra de Zilveren Vuurtoren uitgereikt voor zijn verdiensten voor Noordwijk, nadat hij dit cadeau had ontvangen werd door Bram Mol een kopie van het beeld van Wilhelmina uitgereikt en kreeg hij uit handen van Anne-Cor Groeneveld namens de commandant der Strijdkrachten een oorkonde uitgereikt.

Share This